Toelating leerling met ondersteuningsbehoefte

Heb jij extra zorg, begeleiding en/of voorzieningen nodig op school? Dan ben je ook van harte welkom op het Beekdal Lyceum. Wel moeten we deze extra ondersteuning kunnen bieden. Dus als je extra ondersteuning nodig hebt (blijkend uit het Onderwijskundig Rapport of op een andere manier), dan onderzoeken wij eerst of we jou die ondersteuning kunnen bieden.

Toelating

Je wordt toegelaten als de school voldoende voorzieningen in huis heeft om goed tegemoet te komen aan jouw specifieke hulpvragen. Dit geldt zowel voor de fysieke omgeving als voor orthopedagogische en didactische eisen die uit jouw hulpvraag voortkomen. Als er sprake is van een problematiek waardoor de veiligheid van jouzelf of die van medeleerlingen en/of personeel in het geding komt, word je niet toegelaten. 

Inschrijving

Als onze school de benodigde ondersteuning kan bieden, schrijven wij jou in. Je ouder(s)/verzorger(s) krijgen hierover dan zo snel mogelijk bericht.

OndersteuningsPerspectiefPlan (OPP)

Zodra je bij ons op school begint, krijg je begeleiding bij jouw specifieke problemen. De mentor stelt in samenwerking met de ambulant begeleider en de ondersteuningscoördinator van de school een OPP op voor je.

Aanmelden