Hoe word jij een goede burger op het Beekdal Lyceum?

De wereld om ons heen verandert en dit zien we ook op het Beekdal Lyceum. De school is een minimaatschappij; een oefenplaats waarop je voorbereid wordt op hoe jij als burger in de samenleving staat. Een plek waar je kennis, houdingen en vaardigheden opdoet en je ook fouten kan en mag maken. We laten je op school kennismaken met de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd en leren je hoe je jouw zorgen om kan zetten in betrokkenheid en actie.

Blik op de wereld – kritisch en open
We werken met je samen, zodat je een bredere kijk op de wereld kunt ontwikkelen. Je leert daarbij om ook verantwoordelijkheid te dragen, maar ook om onafhankelijk en vrij te kunnen zijn. Daarbij leiden we kritische denkers op; zodat je goed onderbouwd een mening kunt vormen – of soms juist geen mening – over thema’s als vrijheid en gelijkheid; solidariteit en duurzaamheid. Je wordt een denker die bronnen kan analyseren, informatie op betrouwbaarheid kan inschatten en kan zorgen dat je jezelf blijft uitdagen om je eigen wereldbeeld te blijven testen.

Onze waarden – respect
Kennis hebben van; en respect hebben voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat is hierbij van groot belang. Je leert hier op school wat dit betekent; hoe jij kunt bijdragen aan de democratie en welke houding daarvoor nodig is. We vinden het hierbij heel belangrijk dat iedereen respect heeft voor de rechten van anderen; zoals het recht om jezelf te kunnen zijn en daarmee ook vrij en gelijk te kunnen leven. Wij laten op het Beekdal zien hoe dit eruit ziet, omdat we als volwassenen rolmodellen willen zijn in hoe we met elkaar en met de ander omgaan. We respecteren hierbij jouw inbreng en geven ruimte voor diversiteit. Hierdoor zorgen we voor een veilig schoolklimaat.

Sport en cultuur – je eigen pad
Op het Beekdal krijg je vanuit sport en cultuur de bagage mee om te ontdekken wie jij bent, wat jij kunt en waar jij staat in de samenleving en ten opzichte van de rest van de wereld. Je leert hiermee je eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen. Onze visie is dat als je weet wie je bent, wat je wil en wat je kan dat het ook makkelijker zal worden om iemand anders die ruimte te geven. En om iemand serieus te nemen die ook in deze zoektocht zit. Dit is soms een moeilijk proces waar we je actief in helpen. We doen het samen. Met ons profiel van sport en cultuur en de mogelijkheid je eigen pad te kiezen laten we zien dat we hier op het Beekdal echt goed in zijn.

Betrokkenheid – het verschil maken
We vinden het belangrijk dat je op school ervaart dat jouw bijdrage in de samenleving tot een positieve verandering kan leiden. Dat je op jouw eigen manier ook macht en inspraak kan hebben. Dat initiatieven rond onder andere duurzaamheid en solidariteit de wereld mooier en beter kunnen maken en dat we samen het verschil maken.

Onderwijs – de praktijk
Deze visie, de idealen en de praktijk erbij zien we op het Beekdal terug in ons burgerschapsonderwijs. Burgerschap heeft een plek in je vaklessen; vakoverstijgende projecten en in je mentorlessen. Daarnaast is het ook zichtbaar in en om de school als oefenplaats. We werken hierbij samen aan concrete burgerschapsdoelen. We vinden het daarbij belangrijk dat je leert door te doen; door actief met jezelf, iemand anders en met maatschappelijke vraagstukken bezig te zijn. Botsen met anderen, twijfelen aan de wereld en fouten maken hoort hierbij. De school is tenslotte die veilige oefenplaats; en oefening baart kunst. De praktijk van het burgerschapsonderwijs zorgt hierdoor dat je mee kan doen aan veel mooie initiatieven, leermomenten en inspiratie binnen onze school.