Resultaten

Op het Beekdal Lyceum vinden we het belangrijk om goede kwaliteit onderwijs te leveren. Daar houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op. Op de website Scholen op de Kaart staat precies hoe we presteren. Hieronder vind je de belangrijkste resultaten, zoals het percentage geslaagde leerlingen na de eindexamens en de tevredenheid over de school.

Slagingspercentages

2021 2022 2023
HAVO 88% 84% 80%
VWO 90% 93% 80%

Tevredenheid

Regelmatig meten we de tevredenheid van onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, basisscholen, oud-studenten en stagiaires. Deze tevredenheidsonderzoeken vinden plaats via enquêtes. De resultaten van deze onderzoeken gebruiken we om onze aanpak op school (verder) te verbeteren.

2019 2021 2023
Leerlingen 6,8 6,8 6,2
Ouder(s)/verzorger(s) 7,4 7,8 7,2

Professionaliteit docenten

Onze medewerkers zijn de belangrijke kwaliteitsdragers van het onderwijs. Via lesbezoeken (door leidinggevende en collega’s), leerling-enquêtes (speciaal gericht op het functioneren van een specifieke docent) en via gesprekken werken we voortdurend aan de verbetering van onze (onderwijs)kwaliteit en de professionaliteit van onze medewerkers.