De Veilige School

Het Beekdal Lyceum beschouwt een veilige omgeving als een heel belangrijke randvoorwaarde om te kunnen leren en werken.

Fysiek of verbaal geweld tolereren we daarom niet. We hebben samen met politie en justitie in Arnhem afspraken gemaakt (‘Rem op geweld’) over veiligheid in en om de school. Daarmee willen we een zo veilig mogelijk werk-, leer- en omgangsklimaat bieden voor iedereen op school.