Aanmelden tussentijdse instroom

Op het Beekdal Lyceum kun je ook in leerjaren 2 t/m 6 instromen. Het is belangrijk dat jouw ouder(s)/verzorger(s) tijdig contact zoeken met de school om de mogelijkheden van de overstap naar het Beekdal Lyceum te bespreken. Hoe eerder wij ervan weten, hoe meer er mogelijk is. Voor leerlingen van enkele scholen en voor topsporters gelden afwijkende afspraken.

Topsporters

Leerlingen van de vooropleiding Dans & Muziek van ArtEZ, de Vitesse Voetbal Academie en CTO-Papendal krijgen gegarandeerd een plek op het Beekdal Lyceum. Ben jij een topsporter? Wel moet jouw aanmelding uiterlijk 15 juni bij ons binnen zijn. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met deze opleidingen.

Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA), Montessori College Arnhem of ’t Venster

Zit je nu in de 1e of 2e van het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA), het Montessori College Arnhem of vmbo ’t Venster? Dan bekijken wij samen met jouw ouder(s)/verzorger(s) of onze school voor jou een geschikte plek is. Is dat het geval, dan kun je gegarandeerd bij ons terecht. Het is belangrijk dat jouw ouder(s)/verzorger(s) daarover vóór 1 mei met ons contact opnemen voor overleg.

Vanaf 3e leerjaar Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA)

Zit je nu op het Stedelijk Gymnasium Arnhem (SGA) in het 3e leerjaar of hoger? Dan kom je op de wachtlijst. Je krijgt voorrang op andere leerlingen die zich tussentijds aanmelden voor deze leerjaren. Als er ruimte is in het betreffende leerjaar, nemen we meteen contact op met jouw ouder(s)/verzorger(s). Wij vragen dan of wij de aanmelding kunnen omzetten in plaatsing. 

Verhuis je naar Arnhem?

Woon jij nu nog ergens anders en verhuis je naar Arnhem? Dan ben je welkom bij ons op school, mits je aan de voorwaarden voldoet.

Overige leerlingen

Als je om een andere reden de overstap wilt maken naar het Beekdal Lyceum, dan bekijken we samen met jouw ouder(s)/verzorger(s) of dit mogelijk is. Het kan zijn dat je eerst op een wachtlijst komt, omdat de klassen op dat moment vol zitten. Wat dat precies betekent, bespreken we dan ook.

Instromen tijdens het schooljaar

Wil je tijdens het schooljaar de overstap maken naar het Beekdal Lyceum? Dan is het advies om hierover contact op te nemen met de school. Samen met jou en jouw ouder(s)/verzorger(s) bespreken we de mogelijkheden.

Aanmelden en dan…

Als jij om welke reden dan ook de overstap wilt maken naar onze school, dan is de eerste stap dat jouw ouder(s)/verzorger(s) contact met ons opnemen. Samen bespreken we de mogelijkheden. Ook nemen wij contact op met jouw huidige school. Als het Beekdal Lyceum voor jou echt een geschikte school blijkt, krijgen jouw ouder(s)/verzorger(s) het aanmeldformulier en zetten we jouw aanmelding in gang.

Aanmelden