Leermiddelen en doelgelden

Je krijgt jouw boekenpakket via het Leermiddelenfonds van Quadraam. Meerdere scholen maken gebruik van het Leermiddelenfonds. Dat is handig, omdat we zo gezamenlijk boeken kunnen inkopen. En als de ene school in een bepaald schooljaar een boek niet nodig heeft, kan een andere school het boek wellicht gebruiken. Zo besparen we kosten én letten we op duurzaamheid.

Het boekenpakket kun je aan het einde van de zomervakantie, meestal in de laatste vakantieweek, op school ophalen. Aan het eind van het schooljaar lever je het pakket van dat schooljaar op school weer in.

Verkeren de boeken die je aan het einde van het schooljaar inlevert, in slechte staat? Of lever je bepaald(e) boek(en) niet in? Dan kan het zijn dat wij jou aan het einde van het schooljaar een bijdrage vragen.

Naast het boekenpakket dat je van school krijgt, moet je zelf zorgen voor leermiddelen: hiervoor krijg je jaarlijks aan het begin van het schooljaar bij de startbrief een lijst. De meeste leermiddelen krijg je van de school gratis in bruikleen. Jij en/of jouw ouder(s)/verzorger(s) moeten zelf zorgen voor de aanschaf van algemene leermiddelen, zoals een atlas, woordenboeken, rekenmachine. En voor schoolspullen als je sportkleding, schrijfgerei, etc. Deze algemene leermiddelen betaal je / jouw ouder(s)/verzorger(s) zelf.