Q-highschool

De Quadraamscholen ondersteunen samen een bovenschools verdiepend onderwijsprogramma. Deelname is mogelijk voor alle leerlingen op het beekdal Lyceum. Ben je geïnteresseerd, overleg dan eerst met je mentor.

Klik op het logo voor meer informatie over de Q-highschool: