Begeleiding

Het Beekdal Lyceum biedt een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden. Bekijk voor het volledige overzicht het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en de verschillende zorgprotocollen (zie pagina ‘Downloads’) Een samenvatting vind je op de pagina Zorg en begeleiding

Mentor

Op het Beekdal Lyceum is een speciale rol weggelegd voor de mentor. De mentor vormt de spil van de totale begeleiding van een leerling. De mentor vormt de schakel tussen: 

  • leerling en vakdocenten 
  • school en thuis 
  • leerling, leerlingcoördinator en ondersteuningscoördinator 

Begeleidingsstructuur

De structuur van onze begeleiding van onze leerlingen is bij ons op school als volgt georganiseerd: