Bewaarbeleid

Mobiele devices 

Als je als leerling, ondanks het verbod op gebruik daarvan, onder schooltijd een mobiele device gebruikt, dan wordt deze ingenomen en opgeborgen in de kluis van de conciërgerie. Je kan het device daar aan het eind van de dag weer ophalen. Ook gevonden mobiele devices worden daar opgeslagen. Mobiele devices die na een maand niet zijn afgehaald worden vernietigd en afgevoerd. 

 

Kleding 

Achtergebleven kleding wordt vier keer per jaar (zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie en meivakantie) geïnventariseerd. Na de vakantie hebben jij of je ouders één week om deze kleding af te halen bij de conciërges. Daarna wordt de kleding afgevoerd of verkocht voor een goed doel. 

 

Leermiddelen 

Gevonden boeken, schriften en etuis worden verzameld in het OLC. Daar worden ze bewaard. Indien een artikel na een maand niet is opgehaald wordt dit afgevoerd of -indien nog bruikbaar-  eigendom van de school. 

 

Overige gevonden voorwerpen 

Deze worden beheerd door de conciërgerie en na een maand vernietigd en/of afgevoerd.