Genotsmiddelen

Het gebruik van genotsmiddelen gaat niet samen met onderwijs. Wij zijn een rookvrije school, dus roken is niet toegestaan op het terrein van de school. En ook niet in het zicht van de school. Het gebruik van andere genotsmiddelen is onder schooltijd niet toegestaan. Als jij onder invloed van genotsmiddelen op school verschijnt, mag je niet deelnemen aan het onderwijs en wordt contact opgenomen met jouw ouder(s)/verzorger(s). Dat gebeurt ook bij verdenking van het gebruik van genotsmiddelen (uitgezonderd het roken van tabak in de bovenbouw). Leerlingen die al dan niet tegen betaling genotsmiddelen verstrekken aan andere leerlingen, worden van school verwijderd.