Jeugdarts

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

 

Standaardonderzoeken 

In het voortgezet onderwijs krijg je 2 standaardonderzoeken: 1 in de onderbouw en 1 in de bovenbouw. De onderzoeken zijn bedoeld om stil te staan bij jouw gezondheid en leven op school, thuis en in je vrije tijd. In de onderbouw krijg je in de klas een vragenlijst en jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen de vraag om thuis een vragenlijst in te vullen. De JGZ-medewerker voert aan de hand van deze vragenlijsten en eventuele signalen van de mentor een gesprek met jou. Je wordt dan ook gewogen en gemeten. In klas 4 vul je een digitale vragenlijst in. Dit is de gezondheidscheck. 

 

Vragen van ouders 

Ouder(s)/verzorger(s) zijn bij de onderzoeken niet aanwezig. Hebben jouw ouder(s)/verzorger(s) vragen of twijfels over jouw gezondheid, emoties, relaties? Of over onderwerpen als seks, alcohol, drugs of een ander onderwerp? Dan kunnen ze die stellen via de antwoordbrief of per e-mail rechtstreeks aan de JGZ-medewerker. De nadruk van het onderzoek ligt op hoe het met jou gaat. 

 

Zijn er bijzonderheden of vragen? 

Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Je kunt je zelf aanmelden voor het spreekuur of jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen dit doen. Maar ook je mentor of de school. 

 

Meer informatie 

Bedrijfsbureau GGD 
Mevrouw C. Walsemann 
Telefoon: 088-3556000 
www.vggm.nl/jeugdengezondheid (website voor ouder(s)/verzorger(s)) 
www.JouwGGD.nl (website voor jongeren) 

 

Een afspraak maken 

ggd@vggm.nl 
088 – 355 60 00