Klachten

Waar gewerkt wordt, gaan dingen mis. Waar beoordeeld wordt, ontstaat soms verschil van inzicht. Het kan voorkomen dat er iets misgaat in de ogen van een betrokken partij, wat niet goed wordt rechtgezet. Of dat een beoordeling als onrechtvaardig wordt ervaren. Soms leidt dat tot een klacht.

De stelregel bij klachten over school-organisatorische zaken is om deze, waar mogelijk, rechtstreeks te bespreken met de partij(en) die het aangaat.

Heb jij of hebben jouw ouder(s)/verzorger(s) een klacht over de kwaliteit van lessen, de beoordeling of de begeleiding? Dan worden deze in eerste instantie besproken met de betrokken mentor of docent. Hetzelfde geldt voor klachten over alle overige medewerkers. Deze worden direct met de betrokken medewerker besproken.

Als dit alles niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kun je een klacht voorleggen aan de desbetreffende afdelingsleider. Pas in laatste instantie kun je klacht aan de rector van de school voorleggen.