Programma van Toetsing en Afsluiting

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) staat alles over de vorm en inhoud van het schoolexamen. Zo weet je precies wat er van je wordt verwacht. Zo staat in het PTA voor elk vak op welke manier er wordt getoetst en hoe de cijfers van de verschillende toetsen worden verwerkt tot 1 eindcijfer voor het schoolexamen. Het schoolexamen en het centraal examen vormen samen het eindexamen.