Schoolleiding

Rector Niels van der Graaff rector@beekdallyceum.nl
Afdelingsleider leerjaar 1 en 2 Tamara Hut-Saltik t.hut-saltik@beekdallyceum.nl
Afdelingsleider leerjaar 3 Boris van Gennip b.vangennip@beekdallyceum.nl
Afdelingsleider leerjaar 4 en 5 havo Jan-Erik Nijenhuis je.nijenhuis@beekdallyceum.nl
Afdelingsleider leerjaar4, 5 en 6 vwo Patricia Leenders p.leenders@beekdallyceum.nl