Sociale media

Het Beekdal Lyceum is ook actief op sociale media: 

Facebook  
Instagram 
LinkedIn 

Onze richtlijnen voor het gebruik van sociale media zijn vastgelegd in het Social Media Protocol Quadraam