Somtoday

De leerlingenadministratie van het Beekdal Lyceum opereert onder de naam ‘Somtoday’. Dit systeem herbergt alle administratieve gegevens van de leerlingen op onze school. Via de website hebben jij en jouw ouder(s)/verzorger(s) toegang tot Somtoday. Inloggen is mogelijk met een persoonlijke inlogcode die je aan het begin van het schooljaar via de mail krijgt toegestuurd.

Somtoday geeft jou en jouw ouder(s)/verzorger(s) niet alleen zicht op de eigen basisgegevens. Maar óók op het persoonlijke rooster, de behaalde cijfers en de eventuele absenties. Somtoday is snel bereikbaar via deze link of klik de knop rechts bovenin deze pagina.

Problemen met inloggen? Stuur een mail naar info@beekdallyceum.nl. Vermeld daarbij duidelijk de volledige leerlingnaam, de klas én een korte beschrijving van het probleem.