Te laat komen

Als je te laat in de les verschijnt, dan moet je een ‘telaatbriefje’ bij de conciërges halen. Zonder briefje heb je géén toegang tot de les.

Te laat in de les met ongeldige reden betekent automatisch de volgende dag een half uur voor je eerste les melden bij de conciërges. Als jij je niet meldt, volgt een gele kaart. Deze betekent dat je een uur corveedienst krijgt. Dit loopt via de conciërges.

Mocht er toch sprake zijn van een geldige reden, dan ontvangen de conciërges graag een mail van jouw ouder(s)/verzorger(s): concierges@beekdallyceum.nl.