Verlofaanvraag

Kort verlof

Wij vragen jou om afspraken met de tand-, huisarts of andere (medisch) specialist zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij jouw ouder(s)/verzorger(s) om een verlofaanvraag via SOM in te dienen. Dit moet minimaal 1 dag van tevoren. Dit kan op dezelfde manier als bij ziekmelden.

Voor bijzondere gelegenheden als een bruiloft, begrafenis of religieuze feestdag kunnen jouw ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen door een mail te sturen aan verzuimcoordinator@beekdallyceum.nl.

Bijzonder verlof

Voor verlof van meerdere dagen of als jij vanwege het beroep van jouw ouder(s)/verzorger(s) niet in 1 van de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt, kunnen jouw ouder(s)/verzorger(s) bijzonder verlof aanvragen. Tot 10 schooldagen beslist de rector over het verlof. Bij verlofaanvragen van meer dan 10 dagen beslist de consulent van het Regionaal Bureau Leerlingenzaken Midden-Gelre (RBL).

De verlofaanvraag moeten jouw ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk indienen bij de afdelingsleider. De afdelingsleider behandelt, in samenspraak met de rector, de aanvraag en lichten jouw ouders in over het wel of niet toekennen van het verlof. Het aanvraagformulier voor dit bijzonder verlof kan worden gedownload via https://www.rblmidden-gelre.nl/rbl+midden-gelre/ouders/verlof/default.aspx.