Vertrouwenskwesties en interne contactpersoon vertrouwenszaken

Voor vertrouwenskwesties of klachten met betrekking tot machtsmisbruik, (seksuele) intimidatie en discriminerend gedrag, kan een leerling en/of diens ouder(s)/verzorger(s) terecht bij de interne contactpersonen vertrouwenszaken. Je kunt ook terecht bij een externe vertrouwenspersoon.