Verzekeringen

Bij schade die je als leerling lijdt tijdens schooltijden of schoolgebonden activiteiten is het Beekdal Lyceum verzekerd via een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast heeft de school een doorlopende reis- en annuleringsverzekering voor schoolreizen en excursies. Ook heeft de school een ongevallenverzekering die tot een bepaald bedrag medische kosten dekt. Deze verzekeringen zijn aanvullend op jouw eigen verzekering of die van jouw ouder(s)/verzorger(s). 

Materiële schade en annuleringen die niet te wijten zijn aan school, valt niet onder de dekking van de verzekering. Deze schade kunnen jouw ouder(s)/verzorger(s) desgewenst zelf verzekeren. Kijk voor meer informatie en het afsluiten van een gecombineerde eigendommen- en ongevallenverzekering op www.leerlingenverzekering.nl.