Communicatie

Het Beekdal Lyceum communiceert met ouder(s)/verzorger(s) via de mail. Alle schriftelijke communicatie vanuit school wordt zoveel mogelijk op de vrijdagen verstuurd.

SMS en WhatsApp

Wij zijn terughoudend met betrekking tot het communiceren via berichtenservices op smartphones. Berichten die worden gedeeld via deze kanalen, hebben geen status en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Contact ouder(s)/verzorger(s) en school

Jouw ouder(s)/verzorger(s) kunnen op verschillende manieren in contact komen met het Beekdal Lyceum:

  • In de eerste weken van het schooljaar krijgen jouw ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid kennis te maken met jouw mentor. De mentor vertelt iets over de specifieke activiteiten van dat leerjaar en er worden afspraken gemaakt over wat jouw ouder(s)/verzorger(s) van de school kunnen verwachten en wat de school van de ouder(s)/verzorger(s) verwacht.
  • Per leerjaar zijn er regelmatig informatieve ouderavonden. Tijdens deze avonden wordt informatie gegeven over zaken die in het desbetreffende leerjaar aan de orde zijn, zoals projecten, leerlingbegeleiding, vakken- en profielkeuze, en leerlingenreizen.
  • Tweemaal per jaar zijn er driehoeksgesprekken
  • 2 à 3 keer per jaar organiseert de Denktank een avondlezing voor ouder(s)/verzorger(s). Deze themabijeenkomsten gaan bijvoorbeeld over leren en begeleiding of relevante thema’s, zoals social media, motivatie en mentale weerbaarheid.