Driehoeksgesprekken

Een driehoeksgesprek is een gepland gesprek tussen jou, je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor. De driehoek symboliseert dat school, jij en je ouder(s)/verzorger(s) samen aan jouw ontwikkeling werken. Het doel van de driehoeksgesprekken is dat de mentor jou als leerling beter leert kennen, zowel op persoonlijk gebied als op het gebied van school. Daarnaast wil de mentor ook graag weten welke doelen jij voor jezelf opstelt dit jaar/in de komende periode. 

 

Niet óver, maar mét 

Wanneer jij meer eigen verantwoordelijkheid krijgt in het sturen van jouw eigen leerproces, kunnen jouw ouder(s)/verzorger(s) en docenten hier ook op een sturende of ondersteunde manier bij betrokken worden. Er wordt niet meer óver jou gesproken, maar mét jou. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en eigenaarschap tijdens het gesprek. We hebben elkaar immers nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede relatie én communicatie tussen jou, jouw ouder(s)/verzorger(s) en school draagt bij aan jouw sociaal-emotioneel functioneren, je werkhouding en schoolprestaties. 

 

Eerste driehoeksgesprek 

Het eerste driehoeksgesprek is ook een kennismakinggesprek tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor. Jij bereidt het gesprek thuis en op school (tijdens de mentorlessen) voor. Tijdens het gesprek leren we elkaar beter kennen en richten we ons op jouw sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden. Het kennismaken combineren we ook met het maken van doelen. 

 

Catwise 

Jouw vakdocenten vullen twee keer per jaar Catwise in. Vakdocenten geven feedup, feedback en feedforward, zodat jij verder kunt met jouw doelen. Jij kunt zo beter in kaart brengen waar je staat in jouw ontwikkeling en je weet hoe je verder kunt. 

 

Tweede driehoeksgesprek 

Ten slotte volgt er door het schooljaar heen nog een driehoeksgesprek tussen jou, jouw ouder(s)/verzorger(s) en mentor. Dit gesprek is bedoeld om ouder(s)/verzorger(s) te informeren over en te betrekken bij jouw ontwikkeling. Samen met jou kijken we terug op gestelde doelen in de afgelopen periode. Aan de hand hiervan kunnen nieuwe doelen worden vastgesteld.