Leerlingbespreking.nl

Het Beekdal Lyceum maakt gebruik van het programma Leerlingbespreking.nl. Dit is een online tool om het proces van de ‘rapportvergaderingen’ te stroomlijnen en verbeteren. Met behulp van een overzichtelijke, webbased tool geeft iedere docent onafhankelijke feedback over iedere leerling. Dus ook over jou. Op basis van deze feedback maak je in de tool je eigen actieplan om te presenteren tijdens het Driehoekgesprek.

Deze tool stelt docenten en mentoren ook in staat om gemakkelijk informatie over individuele leerlingen te verzamelen en te delen. Inclusief gegevens over prestaties, gedrag en sociale interacties. Met behulp van de tool kunnen we verder gezamenlijk beslissingen nemen over de beste aanpak voor de ondersteuning van leerlingen.