Kosten en (financiële) regelingen

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Beekdal Lyceum vraagt ouder(s)/verzorger(s) om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld om diverse schoolbrede uitgaven te betalen die ons onderwijs extra inhoud geven. Te denken valt aan: mentoractiviteiten, schoolkrant, schoolfeesten, computers, muziekinstrumenten, sporttoestellen en het open leercentrum. De ouderbijdrage gebruiken we ook om ons sport- en cultuurprofiel extra inhoud te geven.

Als activiteiten onderdeel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod, is deelname onafhankelijk van de betalingsbereidheid van ouder(s)/verzorger(s). Iedereen kan aan deze activiteiten meedoen. Wel behoudt de school zich het recht voor om bepaalde activiteiten niet te laten doorgaan als daar onvoldoende ouderbijdrage tegenover staat. Indien mogelijk kiezen we dan voor een ander, betaalbaar alternatief.

*kosten verdeeld over 3 jaren

De vrijwillige ouderbijdrage wordt bij voorkeur voldaan aan het begin van het schooljaar. Voor de internationale reizen in klas 4 wordt gedurende het schooljaar een extra bijdrage gevraagd.

Jaarlijkse vaststelling

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en vrijwillige schoolkosten stelt de school jaarlijks vast, in overleg met de Medezeggenschapsraad.

Verplichte extra bijdrage

Het Beekdal Lyceum vraagt aan ouder(s)/ verzorger(s) met kinderen die deelnemen aan het topsportprogramma of het examen Cambridge Engels, een verplichte extra bijdrage.

Extra betaling

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ervoor kiezen een extra betaling te doen aan het solidariteitsfonds van de school. Dit fonds wordt aangewend om leerlingen van mindervermogende ouders te ondersteunen.

Gelrepas

Gezinnen uit Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar met een laag inkomen kunnen een Gelrepas aanvragen. Hierop staat een tegoed voor de algemene schoolkosten.

Denk hierbij aan pennen, passers, rekenmachines en sportkleding. Meer informatie is te vinden op www.gelrepas.nl.