Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het Beekdal Lyceum vraagt ouder(s)/verzorger(s) om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld om diverse schoolbrede uitgaven te betalen die ons onderwijs extra inhoud geven. Te denken valt aan: mentoractiviteiten, schoolkrant, schoolfeesten, computers, muziekinstrumenten, sporttoestellen en het open leercentrum. De ouderbijdrage gebruiken we ook om ons sport- en cultuurprofiel extra inhoud te geven. 

Als activiteiten onderdeel uitmaken van het reguliere onderwijsaanbod, is deelname onafhankelijk van de betalingsbereidheid van ouder(s)/verzorger(s). Iedereen kan aan deze activiteiten meedoen. Wel behoudt de school zich het recht voor om bepaalde activiteiten niet te laten doorgaan als daar onvoldoende ouderbijdrage tegenover staat. Indien mogelijk kiezen we dan voor een ander, betaalbaar alternatief. 

*kosten verdeeld over 3 jaren

De vrijwillige ouderbijdrage wordt bij voorkeur voldaan aan het begin van het schooljaar. Voor de internationale reizen in klas 4 wordt gedurende het schooljaar een extra bijdrage gevraagd.

 

Jaarlijkse vaststelling 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage en vrijwillige schoolkosten stelt de school jaarlijks vast, in overleg met de Medezeggenschapsraad. 

 

Verplichte extra bijdrage 

Het Beekdal Lyceum vraagt aan ouder(s)/ verzorger(s) met kinderen die deelnemen aan het topsportprogramma of het examen Cambridge Engels, een verplichte extra bijdrage. 

 

Extra betaling 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ervoor kiezen een extra betaling te doen aan het solidariteitsfonds van de school. Dit fonds wordt aangewend om leerlingen van mindervermogende ouders te ondersteunen. 

 

Betaling 

‘Schoolloket’ is de naam van een digitale betaalservice van school voor jouw ouder(s)/verzorger(s). Via Schoolloket hebben jouw ouder(s)/verzorger(s) actueel zicht op de financiële stand van zaken met betrekking tot de ouderbijdrage

Schoolloket loopt via een persoonlijk account dat in SOM wordt aangemaakt. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen jouw ouder(s)/verzorger(s) een e-mail van school waarin wordt uitgelegd ze het account kunnen openen en beheren. In het account valt te lezen voor welke diensten en materialen de school een bijdrage vraagt en om welk bedrag het gaat. Ook is precies te zien of, en hoeveel, jouw ouder(s)/verzorger(s) betaald hebben aan de school. 

Klik hier om in te loggen bij Schoolloket. 

 

Gelrepas 

Gezinnen uit Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar met een laag inkomen kunnen een Gelrepas aanvragen. Hierop staat een tegoed voor de algemene schoolkosten. 

Denk hierbij aan pennen, passers, rekenmachines en sportkleding. Meer informatie is te vinden op www.gelrepas.nl